Пошуковий портал КОМПАСС » Новини українських компаній » Послуги » 2019 » Листопад » 28 » ABB сприятиме цифровій трансформації у В'єтнамі завдяки своїм передовим технологіям

Розміщення новин компаній

ABB сприятиме цифровій трансформації у В'єтнамі завдяки своїм передовим технологіям

Підтримуємо клієнтів за величезних змін цифрової трансформації, демонструємо цифрові рішення та сервіси на промисловому саміті Vietnam Industry 4.0

В’єтнам зарекомендував себе як один з найпривабливіших ринків для інвестицій в епоху 4 Промислової революції. Глобальний індекс інновацій країни постійно зростає, і наразі В’єтнам очолює групу країн, що розвиваються на середньому рівні. Згідно з Національною стратегією цифрової трансформації, до 2025 року 50% малих та середніх підприємств В’єтнаму перейдуть на цифрові платформи та розвинуть щонайменше 80 000 підприємств в галузі цифрових технологій.

Саміт Vietnam Industry 4.0, який проводиться Центральним економічним комітетом та міністерствами, є одним з найпрестижніших заходів вищого рівня, присвячених впровадженню та розвитку 4 Промислової революції у В’єтнамі. Тема цьогорічного саміту – «Стратегія В’єтнаму та план дій у проактивному впровадженні 4 Промислової революції» – слугує найкращою платформою не тільки для обміну знаннями, обговорень та спілкування, але й також для представлення найбільш інноваційних технологій та рішень для цифрової трансформації.

Темою стенду АББ стало «Формування екологічно системного майбутнього В’єтнаму завдяки цифровій трансформації». На ньому були представлені деякі з революційних інновацій компанії, серед яких: ABB Ability™ Smart Sensor, ABB AbilityTM Digital Powertrain, ABB AbilityTM Connected Services та зарядний пристрій для електромобілів Terra54.

Технологія ABB Ability™ Smart Sensor перетворює звичайні двигуни, насоси та встановлені підшипники на інтелектуальні, бездротово підключені та енергоефективні пристрої. Вона вимірює ключові параметри з поверхні обладнання, за допомогою яких можна отримати змістовну інформацію про стан та ефективність обладнання, що дозволяє користувачам виявляти неефективність у їхній системі та знижувати ризики, пов’язані з експлуатацією та обслуговуванням. За очікуваннями, технологія ABB Ability™ Smart Sensor заощаджуватиме до 60% витрат на обслуговування, скорочуватиме час незапланованого простою на 70% та збільшуватиме термін експлуатації двигуна на 30%.

Технологія ABB Ability™ Digital Powertrain інтегрує дані сенсорів та приводів за допомогою аналітики на хмарному сервісі по всьому ланцюгу промислового обладнання, що використовується на фабриці – від приводів та двигунів до насосів та підшипників. Важливим елементом ABB Ability™ Digital Powertrain є сервіси моніторингу, що дозволяють кожному силовому агрегату надсилати дані вимірювань до хмарного сервісу, де їх може бачити оператор на простій приборній панелі. Ця технологія поєднує підключення та аналітику даних з досвідом АББ, щоб зробити роботу ефективною, передбачуваною та безпечною. З ABB Ability™ Digital Powertrain клієнти зможуть користуватися перевагами підвищення продуктивності, зменшення на 20%, кількості надзвичайних подій та пришвидшення часу реагування на них та вирішення проблем на 60%.

АББ також представила рішення ABB AbilityTM Connected Services. Представлене через єдиний інтуїтивно зрозумілий інтерфейс MyRobot від АББ, рішення ABB AbilityTM Connected Services надає доступ до актуальних даних будь-де і будь-коли, що дозволяє збільшити час роботи роботів та оптимізувати продуктивність робототехнічних систем. Завдяки ABB AbilityTM Connected Services клієнти матимуть на 25% менше нещасливих випадків та пришвидшать час реагування та вирішення проблем на 60%.

Крім того, у В’єтнамі була вперше представлена установка Terra 54 від АББ, створена на основі десятирічного досвіду у швидкій зарядці електромобілів,. Розроблена для підвищення зручності у використанні та надійності, завдяки забезпеченню безперервної зарядки від 50 кВт до 500 В протягом 15-30 хвилин, ця установка є частиною портфоліо підключених рішень ABB AbilityTM, уніфікованої цифрової пропозиції компанії для різних галузей промисловості, до складу якої на сьогодні входять 210 рішень. ABB AbilityTM забезпечує підключення, що дозволяє оператору мережі зарядки електромобілів здійснювати декілька функцій, включаючи дистанційний моніторинг та налаштування пунктів зарядки для вирішення проблем водіїв. ABB AbilityTM також дозволяє здійснювати обслуговування обладнання з мінімальним часом простою та гнучкістю підключення до будь-якої мережі зарядки, бек-офісу, платіжних рішень, або рішень управління енергетикою.

У В’єтнамі транспорт є одним з найбільших чинників забруднення повітря в містах, згідно звіту Міністерства природних ресурсів та довколишнього середовища під назвою «Звіт про довколишнє середовище 2016». АББ прагне принести в країну зарядні пристрої, щоб підтримати екологічний міський транспорт.

Солідний послужний список АББ у промисловості та енергетиці В’єтнаму протягом останніх 26 років, а також досвід компанії у цифрових та підключених сервісах протягом 40 років по всьому світу надали в’єтнамським клієнтам впевненість, щоб обрати АББ своїм партнером у цифровій трансформації та нових екологічних проєктах.

У галузі виробництва цементу АББ допомогла компанії Tan Thang Cement побудувати найсучасніший в країні завод, обладнаний новітніми цифровими технологіями, щоб допомогти досягти цілей виробництва та ефективності з першого дня виробництва. У галузі водопостачання АББ співпрацювала з SAWACO над переведенням на цифровий стандарт мережі водопостачання у місті Хошимін, щоб забезпечити безпечне, надійне та ефективне водопостачання. В автомобільній промисловості роботи АББ працюють на найсучаснішому заводі в регіоні, і вони підключені до ABB AbilityTM Connected Services для забезпечення оптимальної роботи підприємства.

«В’єтнам переживає захоплюючий етап розвитку зі швидкою індустріалізацією та урбанізацією а також значним зростанням середнього класу. Дигіталізація, інновації, передове виробництво чи міська інфраструктура – технології АББ ідеально доповнюють дорожню карту майбутнього В’єтнаму. Як лідер з технологій, ми сприятимемо впровадженню цифрових технологій у промисловість В’єтнаму і крокуватимемо пліч-о-пліч з економікою країни до її нового етапу зростання та екологічної системності», – зазначив Брайан Халл, керуючий директор компанії АББ у В’єтнамі.
______________________

ABB to boost digital transformation in Vietnam with its leading technologies

Supporting customers with the sweeping changes of the digital transfor-mation, showcasing its digital solutions and services at the Vietnam Industry 4.0 Summit.

Vietnam has established itself as one of the most attractive investment markets in the Industry 4.0 era. The country’s global innovation index is constantly increasing, and it is currently leading the group of averagely developing countries. According to the National Digital Transformation Strategy, by 2025, 50 percent of Vietnam’s SMEs will shift to digital platforms and develop at least 80,000 digital technology enterprises.

Hosted by the Central Economic Committee & Ministries, the Vietnam Industry 4.0 Summit is one of the most prestigious, senior level events focusing on the deployment and development of Industry 4.0 in Vietnam. With the theme ‘Vietnam’s strategy and action plan in proactively embracing the fourth industrial revolution’, the event this year serves as a premium platform not only for knowledge-sharing, discussion and networking but also for displaying the most innovative technologies and solutions for digital transformation.

Themed “Shaping Vietnam’s sustainable future through digital transformation”, ABB’s booth will showcase some of its revolutionary innovations, including ABB Ability™ Smart Sensor, ABB AbilityTM Digital Powertrain, ABB AbilityTM Connected Services and Terra54 electric vehicle charger.

ABB Country Managing Director Brian Hull (first from the right) welcomed visit of Mr. Nguyen Van Binh (second from the right) - Chairman of Vietnam Central Economic Comission - at the ABB booth

The ABB Ability™ Smart Sensor converts traditional motors, pumps and mounted bearings into smart, wirelessly connected, energy efficient devices. It measures key parameters from the surface of the equipment, which can be used to gain meaningful information on the condition and performance of the equipment, enabling users to identify inefficiencies within their system and to reduce risks related to operation and maintenance. ABB Ability™ Smart Sensor is expected to save up to 60 percent in maintenance costs, reduce unplanned downtime by 70 percent and extent motor lifetime up to 30 percent.

ABB Ability™ Digital Powertrain integrates sensor and drive data with cloud-based analytics along a whole chain of industrial equipment used in factory environments – from drives and motors, to pumps and bearings. An essential element of the ABB Ability™ Digital Powertrain is its monitoring services, allowing each powertrain to send measurement data to the cloud, which is then visible to the operator on a simple dashboard. It combines connectivity and data analytics with ABB’s expertise to make the operations efficient, predictable and safe. With ABB Ability™ Digital Powertrain, customers will gain benefits from improved performance with up to 20 percent fewer incidents and 60 percent faster response time and issue recovery.
ABB will also showcase ABB AbilityTM Connected Services. Being delivered via ABB’s MyRobot- a single, intuitive interface, ABB AbilityTM Connected Services make actionable data available anywhere and at any time to enhance robot uptime and optimize the performance of robotic systems. With ABB AbilityTM Connected Services, customers can overcome up to 25 percent fewer incidents and achieve as much as 60 percent faster response time and issue recovery.

In addition, ABB’s Terra 54, built on a decade of EV fast charging experience, will make its first appearance in Vietnam. Developed to enhance usability and reliability by enabling continuous 50 kW charging up to 500V in 15 to 30 minutes, it is part of the ABB AbilityTM portfolio of connected solutions, the company’s unified digital offering across different industries with 210 solutions to date. ABB AbilityTM delivers onnectivity that allows e-mobility charging network operator to perform several functions including remote monitoring and configuring of charging points to resolve driver’s issues. ABB AbilityTM also enables servicing of equipment with minimal downtime and the flexibility to connect to any charging network, back-office, payment or energy management solutions.

In Vietnam, transportation is one of the major causes of air pollution in urban areas according to the Ministry of Natural Resources and Environment’s report titled “Environment Report 2016”. ABB looks forward to bringing the chargers into the country to support sustainable urban mobility.

ABB’s solid track record across Vietnam’s industries and utilities in the last 26 years along with the company’s expertise in digital and connected services over four decades globally has given confidence to Vietnamese customers to choose ABB as their partner in digital transformation and greenfield projects.

In the cement industry, ABB has helped Tan Thang Cement to build the country’s most modern production plant equipped with the latest digital technologies to help achieve production and efficiency goals from the first day of production. In the water sector, ABB has worked with SAWACO to digitalize the water network in Ho Chi Minh city to ensure a safe, reliable and efficient water supply. In the automotive industry, ABB’s robots are deployed at the region’s most modern factory and connected with ABB AbilityTM Connected Services to ensure optimal performance of the facility.

“Vietnam is experiencing an exciting phase of development with rapid industrialization and urbanization as well as dramatic increase in middle class. Whether its digitalization, innovation, advanced manufacturing or urban infrastructure, ABB’s technologies complement Vietnam’s future roadmap perfectly. As a technology leader, we will drive adoption of digital technologies across Vietnam’s industries and walk hand-in-hand with the country’s economy to its next phase of growth and sustainability," said Brian Hull, Country Managing Director of ABB in Vietnam.
___________

* Для пошуку виробників і дистриб'юторів, експортерів і імпортерів товарів і послуг в Україні і за кордоном - скористайтеся базою даних компаній "КОМПАСС Україна". Безкоштовна демо-версія на www.demo.kompass.ua.
Служба новин компанії КОМПАСС Україна | Прочитано: 145 |
Довідник підприємств України,
Європи, Америки, Азії та Африки!

Тільки достовірна інформація!
Бази даних підприємств України,
Європи, Америки, Азії та Африки!

Електронні та онлайн довідники!

Останні новини компаній по темі

Всі новини компаній ...
Сайт управляється системою uCoz