Пошуковий портал КОМПАСС » Новини українських компаній » Фінанси і страхування » 2019 » Жовтень » 23 » IBI-Rating підтвердило кредитні рейтинги облігацій ТОВ «РУШ»

Розміщення новин компаній

IBI-Rating підтвердило кредитні рейтинги облігацій ТОВ «РУШ»

IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу випуску відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «РУШ» серій E, F (номінальний обсяг випуску 200 млн грн з погашенням у 2021 році) на рівні uaA, прогноз «позитивний».

Метою випуску облігацій серій E, F визначено: фінансування розвитку мережі «лінія магазинів EVA»; фінансування інвестиційних та поточних витрат пов’язаних з розвитком ІТ інфраструктури та ІТ проектів Емітента; фінансування розвитку інтернет-магазину, придбання товарів. Додатковим механізмом захисту інтересів покупців облігацій є наявність ковенант.

ТОВ «РУШ» займає провідні позиції на українському ринку «drogerie» за показниками роздрібного товарообігу та кількості магазинів. «Лінія магазинів EVA», яку представляє Емітент, активно розвивається – за результатами 6 міс. 2019 року кількість магазинів зросла на 11% – до 855 магазинів в усіх регіонах України.

Динамічний розвиток торгівельної мережі сприяє суттєвому зростанню фінансових результатів ТОВ «РУШ». Чистий дохід за 6 міс. 2019 року зріс, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, на 60,8% – до 5 823,1 млн грн, а чистий прибуток склав 166,1 млн грн (+4%). Рівень боргового навантаження Емітента на кінець 2018 року оцінюється як низький.

Довгостроковий кредитний рейтинг відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «РУШ» серії D підтверджено на рівні uaBBB+, прогноз «стабільний».

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ТОВ «РУШ», в тому числі: фінансова звітність за 2016-2018 рр. та 6 міс. 2019 року, параметри випусків облігацій, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.
_________________

IBI-Rating has affirmed the credit ratings of «RUSH» LLC bonds

IBI-Rating informs on affirming of the long term credit rating of E, F series unsecured interest-bearing bonds of «RUSH» LLC (nominal volume of the issue amount UAH 200 million, with redemption in 2021 year) at uaA grade, with a «positive» outlook.

The purpose of the E, F series bond issue is defined as: financing the development of the «EVA shops line» network; financing of investment and current expenses related to the development of IT infrastructure and IT projects of the Issuer; financing the development of an online store, purchasing goods. An additional mechanism for protecting the interests of bond buyers is the existence of covenants.

«RUSH» LLC holds leading positions in the Ukrainian market of «drogerie» in terms of retail turnover and number of stores. «Line of the EVA shops», which the Issuer represents, is actively developing – by the results of 6 months of 2019, the number of stores increased in 11% - to 855 stores in all regions of Ukraine.

The dynamic development of the retail chain stores led to a significant increase in the financial results of «RUSH» LLC. Net income by 6 months of 2019 in comparison with the same period of the previous year by 60.8% – to UAH 5,823.1 mln, and the net profit amounted to UAH 166.1 mln (+ 4%). The level of the Issuer's debt load at the end of 2019 is estimated as low.
Long-term credit rating of interest-bearing unsecured D series bonds of «EVA shops line» has affirmed at uaBBB+ grade with a «stable» outlook.

In order to conduct the analytical research the materials provided by «RUSH» LLC have been used, including: the annual financial statements for 2016-2018 and by 6 months of 2019, parameters of the issue of D series and E, F series bonds, other necessary internal information, as well as the information from the public sources, which the Rating agency considers credible.
______________

* Для пошуку виробників і дистриб'юторів, експортерів і імпортерів товарів і послуг в Україні і за кордоном - скористайтеся базою даних компаній "КОМПАСС Україна". Безкоштовна демо-версія на www.demo.kompass.ua.
Служба новин компанії КОМПАСС Україна | Прочитано: 124 |
Довідник підприємств України,
Європи, Америки, Азії та Африки!

Тільки достовірна інформація!
Бази даних підприємств України,
Європи, Америки, Азії та Африки!

Електронні та онлайн довідники!

Останні новини компаній по темі

Всі новини компаній ...
Сайт управляється системою uCoz