Пошуковий портал КОМПАСС » Новини українських компаній » Устаткування » 2019 » Жовтень » 25 » Компанія АББ продемонструвала концепт робота для мобільної лабораторії у «Лікарні майбутнього»

Розміщення новин компаній

Компанія АББ продемонструвала концепт робота для мобільної лабораторії у «Лікарні майбутнього»

Компанія АББ відкрила свій перший глобальний хаб медичних досліджень у кампусі Техаського медичного центру (ТМЦ) у Х’юстоні, Техас, представивши низку концептуальних технологій, включаючи мобільного робота YuMi®, який буде розроблений для допомоги медикам та працівникам лабораторій з логістичними та лабораторними завданнями у лікарнях.

Мобільний робот YuMi® з двома руками зможе самостійно орієнтуватися та пересуватися серед своїх колег-людей, навчаючись знаходити різні маршрути від одного місця до іншого. Він має потенціал здійснювати широкий спектр повторюваних та трудомістких операцій, включаючи приготування ліків, завантаження та вивантаження центрифуг, вимірювання піпеткою та наливання рідини, а також збирання та сортування пробірок.

Мобільний робот YuMi® також зможе використовуватися у лікарнях для широкого спектру логістичних завдань. YuMi® зможе розподіляти ліки, транспортувати їх туди, де вони потрібні у лікарнях, доставляти медичні засоби для персоналу лікарні та постільну білизну безпосередньо до палат пацієнтів.

В Інституті інновацій ТМЦ АББ розроблятиме роботів, здатних здійснювати повторювані, ретельні та рутинні процеси, вивільняючи висококваліфікований медичний та лабораторний персонал для виконання більш цінних завдань і, в кінцевому підсумку, лікування більшої кількості пацієнтів. Аналіз АББ показує, що повторюванні завдання можуть виконуватися на 50% швидше завдяки автоматизації, у порівнянні з поточними ручними процесами, з додатковою перевагою того, що роботи можуть працювати 24 години на добу.

«Сектор охорони здоров’я зазнає значної трансформації завдяки прогресу в діагностиці та лікуванні, маючи справу зі старінням населення, зростанням витрат та збільшенням дефіциту медичного персоналу по всьому світу. Завдяки нашому новому медичному науково-дослідному хабу у ТМЦ, ми прагнемо знайти відповіді на ці виклики – разом з найкращими вченими, науковцями та медиками, – зазначив Самі Атійя, керівник бізнес-напряму «Робототехніка та дискретна автоматизація» компанії АББ. – Наш досвід в промисловій та колоборативній робототехніці забезпечить нам міцну основу для адаптації гнучкої автоматизації до сектору охорони здоров’я. Разом з нашими партнерами з ТМЦ ми розроблятимемо новітні рішення робототехніки. Ми працюємо над тим, щоб знизити кількість ручних процедур, які виконуються медичним персоналом, підвищити точність лабораторних робіт та збільшити задоволення пацієнтів та, у кінцевому рахунку, їхню безпеку».

Серед інших технологій, представлених компанією АББ у Медичному дослідницькому хабі – роботи YuMi®, які зможуть допомагати з обслуговуванням центрифуг та вантажно-розвантажувальними системами для пробірок, а також робот IRB 1200, який зможе переміщувати рідину та вимірювати її піпеткою. Все це – звичайні завдання, що виконуються в лабораторіях, і робототехнічна автоматизація зможе підтримати їх, поєднуючи послідовну роботу з певним рівнем гнучкості та безперервністю роботи, що зможе підвищити пропускну здатність та якість при мінімізації витрат.

ТМЦ – це найбільше медичне містечко в світі з колоборативним дослідницькими ресурсами світового рівня, включаючи деякі провідні світові компанії та лікарні. Новий медичний хаб АББ площею 500 м2 розміститься в Інституті інновацій ТМЦ. Це найновітніший хаб, де медицина та передові технології поєднуються зі стартапами, вченими-інноваторами та провідними технологічними компаніями, щоб прискорити розробку та створення прототипів проривних медичних технологій.

«Техаський медичний центр, Інститут інновацій ТМЦ та вся мережа інститутів ТМЦ раді вітати АББ з нагоди відкриття медичного простору з таким неймовірним та безпрецедентним новим робототехнічним обладнанням», – підкреслив Білл Маккеон, президент та виконавчий директор Техаського медичного центру. Він додав: «Основна мета у ТМЦ – найбільшому медичному містечку в світі – зробити дослідження швидшими, знижуючи при цьому витрати, щоб створювати більш швидкі та економічно ефективні рішення для пацієнтів, які відчайдушно потребують лікування. Переїзд АББ до кампусу Техаського медичного центру з його першими у своєму роді науково-дослідними можливостями для створення робототехнічних рішень в галузі охорони здоров’я встановить новий курс для проривів в медицині та зробить ТМЦ ланцюгом для нового типу синергетичного партнерства, яке формуватиме майбутнє охорони здоров’я як для клініцистів та дослідників, так і для пацієнтів».

Робототехнічна автоматизація в галузі охорони здоров’я пропонує значні можливості для подальшого зростання. Згідно внутрішнього дослідження АББ, до 2025 року світовий ринок сягне близько 60 000 нехірургічних роботів, що в 4 рази більше, ніж у 2018 році.
______________

ABB demonstrates concept of mobile laboratory robot for Hospital of the Future

• Mobile and autonomous YuMi® laboratory robot will be designed to work alongside medical staff and lab workers
• New robotics technologies will be developed in ABB’s first global healthcare research hub at Texas Medical Center (TMC) Innovation Institute in Houston
• Global market estimated to reach nearly 60,000 non-surgical medical robots by 2025, almost quadrupling since 2018


ABB opened its first global healthcare research hub on the Texas Medical Center (TMC) campus, in Houston, Texas – showcasing a number of concept technologies, including a mobile YuMi® robot, which will be designed to assist medical and laboratory staff with laboratory and logistics tasks in hospitals.

The dual-arm mobile YuMi® will be able to sense and navigate its way around its human co-workers autonomously, while learning to find different routes from one location to another. It has the potential to undertake a wide range of repetitive and time-consuming activities, including preparation of medicines, loading and unloading centrifuges, pipetting and handling liquids and picking up and sorting test tubes.

The mobile YuMi®could also be used in hospitals for a wide variety of logistics roles. YuMi® may be able to dispense medicines, transport them to where they are needed in hospitals, bring medical supplies to hospital staff and bed linen direct to patients’ bedrooms.

At TMC Innovation Institute, ABB will develop robots that are able to carry out repetitive, delicate and mundane processes, leaving highly skilled medical and laboratory staff free to undertake more valuable roles and ultimately treat more patients. ABB analysis shows that repetitive tasks could be completed up to 50 per cent faster with automation, compared to current manual processes, with the added benefit that robots can work 24 hours a day.

“The healthcare sector is undergoing significant transformation as the diagnosis and treatment of disease advances, while coping with an aging population, increasing costs and a growing worldwide shortage of medical staff. With our new healthcare research and development hub at TMC we are aiming to develop answers to these challenges – together with the best minds in academia, science and medicine,” said Sami Atiya, President of ABB’s Robotics and Discrete Automation business. “Our experience in industrial and collaborative robotics will give us a strong basis to be able to adapt flexible automation to the healthcare sector. Together with our partners at TMC, we will develop cutting-edge robotics solutions. We are working to reduce the number of manual procedures performed by medical staff, improve the accuracy of laboratory work and enhance patient satisfaction and ultimately patient safety.”

Other technologies showcased by ABB at the Healthcare Research Hub include YuMi® robots that could aid in centrifuge tending and test tube handling systems, and an IRB 1200 robot that could execute liquid transfers in a pipetting application. All are common medical laboratory tasks that robotic automation may be able to support by combining consistent performance with a level of flexibility and continuous operation that could increase throughput and quality while minimizing costs.

TMC is the largest medical city in the world with world-class collaborative research resources, including some of the world’s leading companies and hospitals. ABB’s new 5,300 sq ft (500m2) Healthcare Hub will be housed at the TMC Innovation Institute, a state-of-the-art hub that fosters collaboration of medicine and cutting-edge technology, connecting start-ups with pioneers in academia and leading technology companies in order to accelerate the development and prototyping of breakthrough medical technology.

“Texas Medical Center, TMC Innovation, and the entire TMC network of member institutions are pleased to welcome ABB on the occasion of its first foray into the healthcare space with this incredible and unprecedented new robotics facility,” emphasized Bill McKeon, President & CEO of Texas Medical Center. He added, “A primary goal across TMC – the largest medical city in the world – is to make research happen faster while simultaneously cutting costs in order to create more rapid and cost-effective solutions for patients who are in desperate need of treatment. ABB’s move into the heart of the Texas Medical Center campus with this first-of-its-kind R&D facility for creating robotics solutions in healthcare will set a new course for advancements in medicine and establish TMC as the nexus for a new kind of synergistic partnership that will shape the future of healthcare for clinicians, researchers, and patients alike.”

Robotic automation in the healthcare sector offers significant opportunity for future growth. According to internal ABB research, the global market is estimated to reach nearly 60,000 non-surgical medical robots by 2025, a fourfold increase from 2018.

About ABB

ABB (www.abb.com) is a leading global leader in industrial technology that enables utility, industry, and transport & infrastructure customers to improve their performance while lowering environmental impact. The ABB Group of companies operates in roughly 100 countries and employs about 135,000 people. ABB has been working in Ukraine since 1992. We have more than 100 people in Kyiv and regional offices in Lviv and Zaporizhia.
______________________

* Для пошуку виробників і дистриб'юторів, експортерів і імпортерів товарів і послуг в Україні і за кордоном - скористайтеся базою даних компаній "КОМПАСС Україна". Безкоштовна демо-версія на www.demo.kompass.ua.
Служба новин компанії КОМПАСС Україна | Прочитано: 137 |
Довідник підприємств України,
Європи, Америки, Азії та Африки!

Тільки достовірна інформація!
Бази даних підприємств України,
Європи, Америки, Азії та Африки!

Електронні та онлайн довідники!

Останні новини компаній по темі

Всі новини компаній ...
Сайт управляється системою uCoz